Σχολές
Τριανταφυλλίδη

Οι Σχολές Τριανταφυλλίδη καταξιωμένες πορεύονται 30 χρόνια στη Β. Ελλάδα, δημιουργώντας παράδοση στο χώρο της εκπαίδευσης κουρέων - κομμωτών, με πρωτοποριακά τμήματα εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών.

 
Το όραμά μας

Μέσα από την πολυετή εμπειρία μας, συμβάλλουμε στην αναζήτηση της επαγγελματικής σας καριέρας, με αναγνωρισμένα διπλώματα από το Κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σχολές Τριανταφυλλίδη

1 / 3