Η Εταιρεία

image1.png

   Οι Σχολές Τριανταφυλλίδη καταξιωμένες πορεύονται 30 χρόνια στη Β. Ελλάδα, δημιουργώντας παράδοση στο χώρο της εκπαίδευσης κουρέων - κομμωτών, με πρωτοποριακά τμήματα εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών.
   Το 1991 ιδρύεται η Τ.Ε.Σ. (Τεχνική Επαγγελματική Σχολή), η πλέον αναγνωρισμένη από το κράτος με προγράμματα και συστήματα σπουδών εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας. Στην πορεία το 1990 οι Τ.Ε.Σ. μετατράπηκαν σε Τ.Ε.Ε., διαφοροποιώντας το πρόγραμμα σπουδών.
   Το 1993 ιδρύεται το Ι.ΙΕΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ (Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης). Τα Ι.Ε.Κ παρέχουν μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, είναι προγράμματα της Ε.Ο.Κ., με στόχο την εξειδίκευση για την απόκτηση Κρατικού Διπλώματος (Ο.Ε.Ε.Κ.).

   Φιλοσοφία
   Έχοντας ένα πρωτοποριακό τρόπο διδασκαλίας και χαράζοντας τις δικές μας γραμμές στον τρόπο εκμάθησης και πρακτικής, προετοιμάζουμε τους εκατοντάδες αποφοίτους ως σημερινούς αναγνωρισμένους επαγγελματίες.

 

   Όραμα
   Μέσα από την πολυετή εμπειρία μας, συμβάλλουμε στην αναζήτηση της επαγγελματικής σας καριέρας, με αναγνωρισμένα διπλώματα από το Κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

thumbnail (1).jpg
thumbnail.jpg