Υποτροφίες ASK Education

image1 (3).jpg

Η συνεργασία της Ακαδημίας Schwarzkopf (ASK)  - Σχολές Κ. Τριανταφυλλίδη

   Το Academy of Skills (ASK) που σημαίνει Ακαδημία Ικανοτήτων & Γνώσης, είναι ένα μοναδικό εκπαιδευτικό σύστημα της Schwarzkopf Professional που απαντά σε όλες τις σύγχρονες ανάγκες επιμόρφωσης και επαγγελματικής υποστήριξης των κομμωτών, σε κάθε επίπεδο και φάση της σταδιοδρομίας τους.

   Η Ακαδημία ASK λειτουργεί ήδη σε πάνω από 50 χώρες του κόσμου όπου, με βάση ένα ενιαίο και πανομοιότυπο πρότυπο σεμιναρίων, έμπειροι εκπαιδευτές προσφέρουν στους κομμωτές πολύτιμη θεωρητική γνώση αλλά και ευκαιρίες πρακτικής εξάσκησης πάνω στις τελευταίες εξελίξεις των προϊόντων και της τέχνης τους.

   Στη χώρα μας, η Ακαδημία ASK, εκτός από τα τακτικά σεμινάριά της για τους ήδη επαγγελματίες κομμωτές, προσφέρει και ορισμένα ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα στους σπουδαστές κομμωτικής τέχνης του ΙΕΚ Αλεξάνδρειο. Η επιλογή αυτή και συνεργασία οφείλεται στην εκτίμηση του γενικά υψηλού επιπέδου σπουδών που παρέχει στους αυριανούς κομμωτές το εν λόγω ΙΕΚ.

   Η εκπαίδευση γίνεται αρχικά στις αίθουσες διδασκαλίας του ΙΕΚ, συνεχίζεται στο studio ASK Θεσσαλονίκης και, μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή της, παρέχεται στους σπουδαστές ειδικό δίπλωμα ανάλογα με το εκάστοτε αντικείμενο των σπουδών τους: Περιποίηση, styling, μόνιμη φόρμα (περμανάντ ίσιωμα) και χρώμα).

   Δεν τελειώνει όμως εδώ η προσφορά της ASK: Μετά την αποφοίτησή τους από το ΙΕΚ, οι πρωτόπειροι αλλά επαγγελματίες πλέον κομμωτές, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν στην Ακαδημία πιο προχωρημένα σεμινάρια που θα βελτιώνουν συνεχώς τις γνώσεις και τις ικανότητές τους και θα επιταχύνουν τη σταδιοδρομία τους.

image2 (1).jpg