Σεμινάρια

Σεμινάριο για Βλεφαρίδες

Οι Σχολές Τριανταφυλλίδη σε αποκλειστική συνεργασία με τη Nouveaou Lashes σας διοργανώνει Σεμινάρια Extensions Βλεφαρίδων One by One, 3D, EXPRESS LASH LIFT.

Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020

Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020

Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020

   Ώρες: 10:00 - 17:00

2310.261.002 | 2310.268.009 |

Σεμινάριο Microblade

Οι Σχολές Τριανταφυλλίδη σε αποκλειστική συνεργασία  με την Purebeau Pro σας διοργανώνει Σεμινάρια Microblading για εφαρμογές ημι-μόνιμου Μακιγιάζ φρυδιών.

Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019

Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019

   Ώρες: 10:00 - 17:00

2310.261.002 | 2310.268.009 |

Σεμινάριο για Βλεφαρίδες

Οι Σχολές Τριανταφυλλίδη σε αποκλειστική συνεργασία με τη Nouveaou Lashes σας διοργανώνει Σεμινάρια Extensions Βλεφαρίδων One by One, EXPRESS - LVL - VOLUME - SVS.

Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019

Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019

Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019

   Ώρες: 10:00 - 17:00

2310.261.002 | 2310.268.009 |

Σεμινάριο για Βλεφαρίδες

Οι Σχολές Τριανταφυλλίδη σε αποκλειστική συνεργασία  με την Νοuveau  Lashes σας διοργανώνει Σεμινάρια Extensions Βλεφαρίδων - ULMATE EXTEND-EXPRESS-LVL-3D KAI SV -.

Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019

Τρίτη 01 Οκωβρίου 2019

Τετάρτη 02 Οκτωβρίου 2019

   Ώρες: 10:00 - 17:00

2310.261.002 | 2310.268.009 |

Σεμινάριο Ημιμόνιμου Μακιγιάζ

Υπέροχα ελκυστικά χείλη, καλοσχηματισμένα φρύδια και τονισμένα μάτια. Μάθετε πως να τονίζετε τα φυσικά χαρακτηριστικά σας με την τέχνη του ημι-μόνιμου μακιγιάζ.

PERMANET MAKE-UP TATOO eyeliner -lips

Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019

Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019

και

Πέμπτη 03 Οκτωβρίου 2019

Παρασκευή 04 Οκτωβρίου 2019

   Ώρες: 10:00 - 17:00

2310.261.002 | 2310.268.009 |